İş İçin Önce
"İş Güvenliği"

Çalışma şartlarının tüm olumsuz etkilerinden tüm çalışanları korumak.

Çalışanlara maksimum seviyede sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.

Yapılan iş ve bu işi icra eden çalışanlar arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak.

İşyeri ve çalışma ortamlarında oluşabilecek tehlikeli ve riskli durumları tamamen ortadan kaldırıp olumsuz etkileri en aza indirgemek.

Oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararları ortadan kaldırarak çalışanların ve işin en iyi şekilde hareket etmesini sağlamak.

Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda faaliyetlerini yürütmelerini sağlayarak hem onların hem de işin maksimum verimini sağlamak.

MEY OTOMASYON

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve ilgili tarafların işyerindeki güvenliğinin sağlanması ve sağlığının korunması.

Tüm faaliyetlerde sistematik ve önleyici bir yaklaşımla İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin belirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi ve çalışma ortamında ergonomik koşulların sağlanması.

 

İş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarını azaltmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması.

Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, katılımının sağlanması.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin, çalışanlar ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi.